Burse la Facultatea de Stiinte si Mediu Galati

Prezentare Universitate

        Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati isi asuma misiunea de a pregati specialisti in diverse domenii economico-sociale, participand activ la sustinerea si transmiterea stiintei si culturii, contribuind la imbogatirea patrimoniului local si national de cunoastere prin cercetare stiintifica. Universitatea isi asuma rolul de centru cultural si civic de formare si difuzare a valorilor culturale, stiintifice si sociale atat in zona in care activeaza cat si in intreaga tara. Fiind cea mai mare si cea mai importanta institutie de invatamant superior din sud - estul Romaniei (aproximativ 18.000 studenti, 15 facultati)

Contact

an image
Facultatea de Stiinte
Galati, Str. Domneasca, nr. 111
TEL: 0336.130.251
Fax: 0236.319.329
e-mail: decanat.stiinte@ugal.ro

Urmarestete-ne
Facebook


 
 
 

Burse

Metodologia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, cursuri de zi

DISPOZIŢII GENERALE

1. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de stimulare a studenţilor care obţin rezultate bune la învăţătură precum şi o formă de sprijin material în scopul protecţiei sociale.
2. La Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi bursele şi alte forme de sprijin material se acordă tuturor studenţilor de la cursul de zi, indiferent de forma de finanţare, pe baza criteriilor prevăzute în prezenta metodologie, în limita fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării activităţilor universitare.
 
Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea şi a celorlalte criterii stabilite de către facultăţi.
 

CATEGORII DE BURSE. CRITERII DE ACORDARE

3. Bursele acordate de la bugetul de stat sunt:
    a. de merit;
    b. de studiu;
    c. de ajutor social.
 
4. Bursele se acordă în funcţie de rezultatele obţinute de studenţi la învăţătură. Studenţilor de la ciclul de studii universitare de licenţă, cursuri de zi, li se pot acorda burse de merit şi de studiu, iar celor de la ciclul de studii universitare de masterat şi de la programele postuniversitare de masterat, cursuri de zi, burse de studiu. Pot primi bursă (a şi b) numai studenţii care au efectuat integral activităţile universitare în conformitate cu planurile de învăţământ, în limita fondurilor repartizate, în ordinea descrescătoare a mediilor.
 
5. Prezenta metodologie s-a elaborat ţinând seama de sistemul de organizare a învăţământului superior, diferenţiat pe domenii/specializări, iar in cazul burselor de ajutor social în funcţie de venitul net al familiei studentului sau susţinătorului legal.
 
6. Pentru studentii din anii II - VI de la învăţământul universitar de licenţă bursele de merit şi de studiu se atribuie studenţilor integralisti (în toţi anii de studii), pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în anul precedent, fără a mai fi revizuite după sesiunea de examene din iarnă. Bursele de studiu pentru studenţii din anul I, ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anii I-II de la ciclul de studii universitare de masterat, programe postuniversitare de masterat şi bursele sociale se revizuiesc după sesiunea de examene din iarnă.
 
7. Studenţii din anii I de la ciclul de studii universitare de licenţă şi studenţii din anii I-II de la masterat nu primesc burse de merit.
 
8. Studenţii cu taxă care au calitatea de salariaţi ai Universităţii şi care beneficiază de scutire parţială sau totală de taxă, nu pot primi bursă.

Metodologia de acordare a burselor sociale [ descarcă
(Perioada de depunere a actelor pentru bursa sociala pe semestrul I, 2016-2017: 17-26 octombrie 2016)