Biblioteca - Facultatea de Stiinte si Mediu Galati

Prezentare Universitate

        Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati isi asuma misiunea de a pregati specialisti in diverse domenii economico-sociale, participand activ la sustinerea si transmiterea stiintei si culturii, contribuind la imbogatirea patrimoniului local si national de cunoastere prin cercetare stiintifica. Universitatea isi asuma rolul de centru cultural si civic de formare si difuzare a valorilor culturale, stiintifice si sociale atat in zona in care activeaza cat si in intreaga tara. Fiind cea mai mare si cea mai importanta institutie de invatamant superior din sud - estul Romaniei (aproximativ 18.000 studenti, 15 facultati)

Contact

an image
Facultatea de Stiinte
Galati, Str. Domneasca, nr. 111
TEL: 0336.130.251
Fax: 0236.319.329
e-mail: decanat.stiinte@ugal.ro

Urmarestete-ne
Facebook


 
 
 

Biblioteca

Biblioteca Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi este parte integrantă din sistemul naţional de învătământ superior şi participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare  şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare în universitate. Ea este subordonată Universităţii "Dunărea de Jos” din Galaţi.
 
Biblioteca colecţionează, organizează şi valorifică fonduri de cărţi, publicaţii seriale şi alte publicaţii româneşti şi stăine din domenii specifice; de asemenea, asigură accesul gratuit la colecţiile sale studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor Universităţii “Dunărea de Jos”. Biblioteca este deschisă şi altor categorii de utilizatori, asigurând accesul nediscriminatoriu la informaţii. Biblioteca face parte din sistemul integrat al bibliotecilor din România. în acest scop cooperează cu bibliotecile centrale universitare şi bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior pentru asigurarea maximei eficienţe în completarea, organizarea şi utilizarea colecţiilor de publicaţii, precum şi în activitatea bibliografică şi de informare documentară, participând la realizarea catalogului naţional partajat şi a bibliotecii virtuale româneşti. Biblioteca întreţine şi dezvoltă relaţii de cooperare cu organisme, instituţii, biblioteci, unităţi de informare documentară, din ţară şi străinătate.
 
Biblioteca Universităţii este constant preocupată de necesitatea de a elabora o strategie de dezvoltare care să asigure menţinerea unor aspecte tradiţionale, dar în acelaşi timp să permită crearea unei organizaţii receptive la schimbare. Scopurile Bibliotecii sunt:
  • Asigurarea unei colecţii de materiale de referinţă adecvată susţinerii programelor de învaţământ şi cercetare;
  • Crearea şi menţinerea unor facilităţi corespunzătoare;
  • Asigurarea accesului la colecţiile bibliotecii şi la serviciile sale de referinţă sau la alte servicii destinate cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor şi altor categorii de utilizatori;
  • Dezvoltarea schemei de personal şi sistemelor corespunzătoare de lucru pentru selectarea, analiza, aranjarea, depozitarea şi conservarea colecţiilor, ca şi pentru accesul utilizatorilor la acestea;
  • Asigurarea condiţiilor corespunzătoare din punct de vedere fizic propice studiului şi cercetării, ca şi conservării materialelor aflate în grija bibliotecii;
  • Asigurarea folosirii responsabile a resurselor şi fondurilor financiare ale bibliotecii, indiferent de provenienţă, printr-o administrare eficientă şi o dotare adecvată cu personal şi să garanteze un nivel corespunzător al acestora pentru a putea asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite.
 
Pentru mai multe detalii accesati pagina www.lib.ugal.ro